Pohoda Festival 2023 Predajcovia

SAShE na Pohode a market predajcovia

Najpohodovejšie SAShE, aké tu kedy bolo! SAShE sa spája s festivalom Pohoda, aby sme vám počas troch letných dní na trenčianskom letisku vytvorili oázu, kde môžete predávať a nakupovať originálnu rukodielnu tvorbu. Autorské a lokálne značky sa stretnú pod jednou strechou SAShE stanu, kde bude už tradične vládnuť prívetivá atmosféra a kde stretnete vždy usmiate tváre. Na Pohode sa môžete zúčastniť aj ako samostatný predajca s vlastným stanom a predajným miestom.

V prípade virtuálnej pokladnice napíšte jej identifikačný kód. Ak ste oslobodený od povinnosti užívať pokladnicu, uveďte prosím dôvod (slobodný umelec, ZŤP…)
Predajca má automaticky nárok na 2ks vstupov k predajnému miestu.
Prípadné vstupy nad rámec je možné zakúpiť za 119 eur na osobu.
Podmienky prenájmu predajného miesta v SAShE na Pohode 2023
Do tejto odpovede môžete napísať, pri akom predajcovi by ste chceli mať svoje predajné miesto.
Podmienky prenájmu predajného miesta samostatného MARKET predajcu na Pohode 2023
Dĺžka v metroch zaokrúhlených nahor – vrátane oja, otvárania dverí, kotvenia stanu…
Hĺbka v metroch zaokrúhlených nahor – vrátane zaparkovaného auta, dodávky, skladu…