Pohoda Festival 2024 Predajcovia

Market predajcovia na Pohode 2024

V prípade virtuálnej pokladnice napíšte jej identifikačný kód. Ak ste oslobodený od povinnosti užívať pokladnicu, uveďte prosím dôvod (slobodný umelec, ZŤP…)
Predajca má automaticky nárok na 2ks vstupov k predajnému miestu.
Prípadné vstupy nad rámec je možné zakúpiť za 119 eur na osobu.
Dĺžka v metroch zaokrúhlených nahor – vrátane oja, otvárania dverí, kotvenia stanu…
Hĺbka v metroch zaokrúhlených nahor – vrátane zaparkovaného auta, dodávky, skladu…
Podmienky k prenájmu predajného miesta pre market predaj na festivale POHODA 2024